Privacy Policy

Second slide

Doe de Online Kentekencheck!


✓ Schadeverleden opvragen
✓ Aantal eigenaren natrekken
✓ Tellerstanden controleren
✓ Gestolen auto's check
✓ APK vervaldatum opzoeken
✓ Gedetailleerde waarde opvragen

Jouw privacy is belangrijk voor Rdwcheck.nl. Wij respecteren jouw privacy en die van andere gebruikers. Om die reden zorgen we ervoor dat alle persoonlijke die eventueel aan ons wordt verschaft zorgvuldig wordt behandeld. Jouw persoonlijke gegevens worden door ons niet opgeslagen in een database.

 

Cookies

Cookies kunnen worden gezien als bestandjes die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden automatisch geplaatst op te bekijken wat voor soort bezoekers jij bent, een terugkerende of een nieuwe bezoeker. Rdwcheck.nl houdt zich volledig aan de EU Cookie richtlijnen (art. 11.7.a Telecommunicatiewet).

Rdwcheck.nl maakt gebruik van cookies welke worden geïnstalleerd door Google. Deze cookies hebben tot doel om de website te optimaliseren en het verkeer te monitoren. Op basis van de data kunnen wij het gebruiksgemak van de bezoekers optimaliseren. Deze cookies zijn anoniem en geven geen inzicht in persoonlijke (NAW) gegevens. Meer over de privacy in relatie tot Google vind je onder deze link.

 

Op onze website is het mogelijk dat je links naar derden vind. Op het moment dat je Rdwcheck.nl verlaat naar een andere website gelden de privacy policy en voorwaarden van deze andere website. Voor meer informatie over die privacy policy’s en voorwaarden dien je op de derde site te kijken.

 

Copyright

Alle rechten op de Rdwcheck.nl, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de Rdwcheck.nl-website, berusten bij RDWcheck.nl, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Rdwcheck.nl-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Rdwcheck.nl of de derde rechthebbende. Mocht je ondanks alle door Rdwcheck.nl in acht genomen zorgvuldigheid menen dat je rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Rdwcheck.nl dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres admin@rdwcheck.nl.

Rdwcheck.nl is op geen enkele wijze verbonden aan het RDW.